INFORMACJE „ZASTRZEŻONE” W PRZEDSIĘBIORSTWACH
W KOB GROUP oferujemy kompleksowe rozwiązania dla organizacji, w których występuje konieczność zapewnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” pracownikom.
W ramach współpracy zajmujemy się zapewnieniem odpowiednich, zgodnych z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych warunków do przetwarzania informacji niejawnych, tworzeniem bezpiecznego środowiska, dbając o zabezpieczenia zgodne z klauzulą tajności.
Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY