KANCELARIA TAJNA

Mianem kancelarii tajnej określa się w prawie komórkę organizacyjną funkcjonującą w danej jednostce, w tym również w przedsiębiorstwach, której celem jest ochrona informacji niejawnych. Na czym polega specyfika ich ochrony w kancelariach tajnych? W jaki sposób tworzy się te komórki organizacyjne i na jakich zasadach one działają?

Jak działa kancelaria tajna?

Kancelaria tajna działa w zakresie ochrony informacji niejawnych, podlega pełnomocnikowi ochrony, obsługiwana jest przez pracowników pionu ochrony. Odpowiedzialna jest za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.

Praca w kancelarii tajnej

Kancelarie tajne wymagają szczególnych działań i rozwiązań zapewniających ochronę informacjom niejawnym. W tym celu szkoli się piony ochrony, których nadzór powierza się pełnomocnikowi. Natomiast za funkcjonowanie kancelarii tajnej odpowiada powołany kierownik. Organizacja pracy takiej kancelarii zapewnia możliwość ustalenia, gdzie znajduje się materiał o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej. Kancelaria tajna rozszyfruje również kto z tym materiałem się zapoznał i jakie były okoliczności danego zdarzenia.

Kiedy należy utworzyć kancelarię tajną?

Każda jednostka i przedsiębiorstwo, w których ma miejsce przetwarzanie informacji niejawnych, musi odpowiednio chronić te dane. Jednym z wymogów jest stworzenie kancelarii tajnej. Ma ona zapewnić warunki umożliwiające przechowywanie i obieg tajnych dokumentów zgodnie z literą prawa. Obowiązek utworzenia kancelarii tajnej, spoczywa jedynie na kierownikach jednostek organizacyjnych, w których są lub będą przetwarzane informacje niejawne oznaczone klauzulami „tajne” bądź „ściśle tajne”. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przetwarzanie w kancelarii tajnej informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”.

Kancelarię tajną można stworzyć w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu. W celu zapewnienia ochrony stosuje się m.in. systemy kontroli, alarmu i monitoringu. Tworzenie kancelarii tajnych powierza się specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa informacji niejawnych. Renomowane firmy dostosowują i udostępniają kancelarie tajne, a także zajmują się szkoleniem pionów ochrony i pracowników przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych. To skuteczny sposób na zabezpieczenie treści niejawnych.

Jakie informacje niejawne są przetwarzane w kancelariach tajnych?

Przetwarzaniem informacji niejawnych są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach. Szczególnie odnosi się to do ich wytwarzania, modyfikowania, kopiowania, klasyfikowania, gromadzenia, przechowywania, przekazywania lub udostępniania. Mogą to być np. tajne działania firmy, zastrzeżone informacje: kody informatyczne czy poufne informacje o właścicielach spółki.

Zobacz co obejmuje nasza oferta organizacji kancelarii tajnych: https://pelnomocnikochrony.pl/kancelarie-tajne-tajne-miedzynarodowe-niejawne/