Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych

Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych

Sprawny system ochrony informacji niejawnych wymaga wdrożenia procedur oraz opracowania szczegółowej dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych. Wytyczne w tym zakresie określa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

W KOB GROUP oferujemy dopasowaną do indywidualnych potrzeb, kompleksową usługę opracowania pełnej dokumentacji regulującej zasady ochrony informacji niejawnych u klienta. Nasza oferta obejmuje przygotowanie i wdrożenie:

  • Planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
  • Ocenę ryzyka oraz poziomu zagrożeń w związku z utratą informacji niejawnych lub dostępem do nich osób nieuprawnionych.
  • Instrukcji w zakresie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”.
  • Instrukcji w zakresie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.
  • Instrukcji pracy kancelarii tajnej.
  • Instrukcji pracy kancelarii tajnej międzynarodowej.
  • Instrukcji pracy kancelarii niejawnej.
  • Regulaminu kancelarii tajnej międzynarodowej.
  • Regulaminu czytelni kancelarii tajnej międzynarodowej.
  • Regulaminu czytelni kancelarii tajnej.
  • Regulaminu czytelni kancelarii niejawnej.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru