Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego to dokument potwierdzający zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Świadectwo wydawane jest przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego po uprzednim przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.  

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, w zależności od poziomu zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej, wydaje się świadectwo określonego stopnia:

  • Pierwszego stopnia – potwierdza pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych. Oznacza to na przykład sytuację, w której wykonawca posiada system teleinformatyczny, umożliwiający mu wytwarzanie dokumentów oraz ich drukowanie.
  • Drugiego stopnia – potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych,
   z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych. Oznacza to na przykład sytuację, w której podmiot może korzystać z dokumentów papierowych i pracować na nich we własnej siedzibie, ale nie ma możliwości przetwarzania ich w postaci elektronicznej.
  • Trzeciego stopnia – potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych,
   z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. Oznacza to na przykład sytuację, w której dostęp do informacji niejawnych będzie realizowany tylko u zleceniodawcy, wykonawca natomiast nie ma uprawnień, aby zabrać dokumenty do swojej siedziby.

Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wymaga wdrożenia i spełnienia wszystkich wymogów prawnych. W KOB GROUP oferujemy nadzór, doradztwo oraz pełne wsparcie w procesie ubiegania się przez przedsiębiorcę o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I, II i III stopnia.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru