Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszystkie informacje techniczne, technologiczne, produkcyjne, handlowe, organizacyjne i inne, które stanowią wartość gospodarczą przedsiębiorstwa, a naruszenie ich poufności i jakakolwiek forma złamania tajemnicy przedsiębiorstwa, stanowi realne zagrożenie jego bezpieczeństwa i naraża firmę na straty. W trosce o utrzymanie konkurencyjności, firmy mają obowiązek chronić swoje tajemnice.

W KOB GROUP oferujemy analizę potrzeb, projektowanie, organizację oraz nadzór nad wdrożeniem formalno-prawnego systemu ochrony informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z Ustawą).

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru