KOMPLEKSOWA OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych – informacje niejawne to takie, których „(…) nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania”.


W KOB GROUP oferujemy kompleksową ochronę informacji niejawnych, w ramach której zapewniamy projektowanie oraz wdrażanie skutecznych systemów ochrony informacji niejawnych w procesach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Nasza oferta obejmuje:

  • Audyt bezpieczeństwa.

  • Organizację i ochronę przetwarzania informacji niejawnych na akredytowanych stanowiskach komputerowych.

  • Organizację i ochronę przetwarzania informacji niejawnych w formie papierowej.

  • Projektowanie oraz tworzenie kancelarii tajnych, tajnych międzynarodowych, niejawnych.

  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I, II, III stopnia – wsparcie w uzyskaniu dokumentów i przejściu przez procedurę.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY