OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane inaczej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie unijne, którego przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w Unii Europejskiej. Istotą RODO jest ochrona i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem oraz wytyczonymi zasadami.
Jeśli wymagania RODO nie zostały jeszcze wdrożone w twojej firmie lub nie jesteś pewien, czy zastosowane zasady spełniają normy, a co za tym idzie, czy w prawidłowy sposób wywiązujesz się z nałożonych na przedsiębiorstwo w tym zakresie obowiązków, jesteśmy do dyspozycji. W ramach współpracy oferujemy:
  • Pełne wsparcie w procesie wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie.

  • Outsourcing obejmujący przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmie.

  • Tworzenie polityki ochrony danych osobowych w zgodzie z przepisami RODO – klauzule informacyjne, polityka prywatności i inne.

  • Audyty obejmujące zagadnienia przetwarzania danych osobowych w ramach RODO. Wynikiem audytu jest raport, wskazujący obszary, w których należy wdrożyć zmiany.

  • Szkolenia obejmujące zakresem zagadnienia ochrony danych osobowych RODO dla każdej branży.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY