OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Sprawny system ochrony informacji niejawnych wymaga wdrożenia procedur oraz opracowania szczegółowej dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych. Wytyczne w tym zakresie określa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
W KOB GROUP oferujemy dopasowaną do indywidualnych potrzeb, kompleksową usługę opracowania pełnej dokumentacji regulującej zasady ochrony informacji niejawnych u klienta. Nasza oferta obejmuje przygotowanie i wdrożenie:
 • Planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym
  w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

 • Ocenę ryzyka oraz poziomu zagrożeń w związku z utratą informacji niejawnych lub dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 • Instrukcji w zakresie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”.

 • Instrukcji w zakresie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.

 • Instrukcji pracy kancelarii tajnej.

 • Instrukcji pracy kancelarii tajnej międzynarodowej.

 • Instrukcji pracy kancelarii niejawnej.

 • Regulaminu kancelarii tajnej międzynarodowej.

 • Regulaminu czytelni kancelarii tajnej międzynarodowej.

 • Regulaminu czytelni kancelarii tajnej.

 • Regulaminu czytelni kancelarii niejawnej.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY