PORWANIA I POSZUKIWANIA OSÓB ZAGINIONYCH

Zaginięcie bliskiej osoby zawsze wiąże się żalem i poczuciem bezsilności. Nie można jednak się poddawać od samego początku. W sprawach poszukiwań osób zaginionych najważniejsze są pierwsze doby po zaginięciu. Jest to czas, w którym możemy zebrać najwięcej informacji o okolicznościach zaginięcia oraz ustalić ewentualny motyw. Biuro detektywistyczne może podjąć te działania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od klienta. Szybko podjęte działania znacznie zwiększają szansę na powodzenie poszukiwań.

Kategorie osób zaginionych

Działania policji oraz biur detektywistycznych dotyczące poszukiwań osób zaginionych są uzależnione od okoliczności zaginięcia danej osoby. Na podstawie zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji w sprawach poszukiwań osób zaginionych oraz postępowania w przypadkach ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok czy szczątków ludzkich wyróżnia się trzy następujące kategorie osób zaginionych:

  1. osoba zaginiona kategorii I – to osoby, które nagle opuściły swoje ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo uzasadniających podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności;
  2. osoba zaginiona kategorii II – to osoba, która opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu
    w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony jej życia, zdrowia lub wolności;
  3. osoba zaginiona kategorii III – to osoby małoletnie, które samowolnie oddaliły się w wyniku kolejnej ucieczki z domu lub ośrodka opiekuńczego, osoby małoletnie zaginione w związku z tzw. „porwaniem rodzicielskim” oraz osoby pełnoletnie, które oddaliły się z miejsca,
    w którym zostały przymusowo umieszczone (szpital psychiatryczny, dom pomocy społecznej itp.)

Jakie czynności podjąć po zaginięciu? 

Przede wszystkim trzeba od razu działać. Niezwłocznie po zorientowaniu się o zaginięciu danej osoby należy zgłosić sprawę na policję oraz skontaktować się z biurem detektywistycznym lub profesjonalną fundacją, okazującą duże wsparcie w sprawach poszukiwań osób zaginionych. Następnie należy przeszukać najbliższe okolice miejsca zamieszkania osoby zaginionej, a także sprawdzić szpitale, noclegowanie lub ośrodki pomocy społecznej. Ważne informacje możemy uzyskać również od osób mających stały kontakt z zaginionym, warto zatem skontaktować się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi z pracy i sąsiadami. Cenne wskazówki dotyczące ewentualnego miejsca pobytu osoby zaginionej możemy również znaleźć przeszukując jego rzeczy osobiste. Jeśli dzięki tym działaniom nie uda nam się ustalić szczegółów sprawy, mogą nam jeszcze pomóc osoby obce. Rozwieszenie plakatów z informacją o zaginięciu oraz umieszczenie komunikatu w mediach pomoże nam dotrzeć do większej ilości osób, które mogą być ewentualnymi świadkami zdarzenia lub mogą znać miejsce przebywania osoby zaginionej.

Pomimo wielu działań, które możemy podjąć samodzielnie, nie jest to odpowiedni sposób na rozwiązanie takiej sytuacji. Często bliskie osoby zaginionego działają pod wpływem emocji, co ogranicza racjonalne myślenie i analizowanie sytuacji. Przez brak doświadczenia oraz brak dostępu do pewnych informacji, samodzielne działania mogą okazać się bezwartościowe. Dlatego zapewniamy, że biuro detektywistyczne jest odpowiednim organem, dla zwiększenia szans odnalezienia zaginionej osoby.

Możemy pomóc i Tobie https://detektywigroup.pl/.