PRZETARGI DLA WOJSKA
Udział w przetargach dla wojska, w których wymagane jest przetwarzanie i dostęp do informacji niejawnych, dla wielu oferentów nie jest możliwy ze względów formalnych. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu przetargowym dla wojska mogą jednak spełnić postawione wymogi i otrzymać stosowne uprawnienia.
Jeśli warunki udziału w przetargach dla wojska stawiają w postępowaniu wymóg posiadania możliwości przetwarzania informacji niejawnych, oferujemy wsparcie w kompleksowym przygotowaniu klienta do spełnienia wszystkich niezbędnych wymagań.
Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY