ISO/IEC 27001
ISO 27001 jest międzynarodowym standardem, którego regulacje obejmują wymogi tworzenia, utrzymania oraz rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wdrożenie skutecznych metod zarządzania ochroną informacji, stały monitoring procesów i eliminacja ewentualnych błędów są gwarantem dopełnienia norm prawnych, pozwalają utrzymać nadzór nad przetwarzaniem informacji, umożliwiają ocenę i identyfikację ryzyk w obrębie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz czynnikami zagrożeń. Dzięki sprawnemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacja uzyskuje pewność poufności i dostępności informacji. Stosowanie ISO 27001 wpływa również na zwiększenie poziomu wiarygodności organizacji w ocenie klientów i sprzyja podniesieniu jej rangi w oczach wszystkich kooperujących z nią podmiotów.

W KOB GROUP świadczymy usługi kompleksowego wsparcia organizacji przy wdrożeniach, certyfikacji i utrzymaniu systemu zarządzaania bezpieczeństwem informacji.
Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY