AUDYT ŚLEDCZY I DOCHODZENIOWY NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH

Przestępstwa oraz nadużycia wewnątrz firm i organizacji to w ostatnich latach prawdziwa plaga. Jak wykazują badania, skala działań na szkodę firm lawinowo zwiększa się na całym świecie, a w Polsce ten odsetek jest jeszcze wyższy, niż w krajach Europy Zachodniej czy USA. Wynikające z tego straty finansowe stają się dla przedsiębiorstw coraz większym obciążeniem i mogą znacząco obniżać rentowność, realnie zagrażając bezpieczeństwu firmy. Co ciekawe, wbrew pozorom firmy nie są wcale bardziej narażone na ataki zewnętrzne – przed którymi są zwykle dość skutecznie chronione. Za przeszło 50% nadużyć gospodarczych odpowiedzialni są pracownicy. Ogromna część strat następuje w wyniku nieuczciwych działań i nadużyć kadry kierowniczej wysokiego szczebla.

NADUŻYCIA GOSPODARCZE - JAK SIĘ BRONIĆ?

Każda firma może być narażona na nadużycia ze strony pracowników i osób z wewnętrznej struktury, nie każda jednak może sobie pozwolić na organizowanie wyspecjalizowanych komórek śledczych, czuwających nad prawidłowym przebiegiem procesów finansowych, wykorzystaniem aktywów, zapobiegających fałszowaniu dokumentów, zakłamywaniu faktycznych wydatków czy innych działań na szkodę przedsiębiorstwa. To kosztowne i wymagające dużych nakładów środki zapobiegawcze. Można jednak chronić zasoby firmy w inny sposób – korzystając z usług zewnętrznych. 

AUDYT ŚLEDCZY I DOCHODZENIOWY NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH – CO TO OZNACZA?

Audyt śledczy czy audyt dochodzeniowy to usługa, której istota sprowadza się właśnie do ochrony zasobów przed nadużyciami i nieuczciwymi działaniami pracowników firmy. Współpraca z KOB GROUP polega na wnikliwych działaniach śledczych i dochodzeniowych, których efektem jest wykrycie patologii, wskazanie osób odpowiedzialnych za szkody i zebranie dowodów.

Przyczyny nadużyć gospodarczych mogą być różne, począwszy od błędów w systemach zabezpieczeń, przez zbyt duże zaufanie i brak kontroli nad procesami i ich uczestnikami, niewłaściwe procedury, aż po typologię charakterologiczną zatrudnianych osób i ich indywidualne postępowanie. Jednak bez względu na motywy i przyczyny nadużyć, niezwykle istotne jest skuteczne eliminowanie takich zagrożeń oraz zapobieganie im w sposób systemowy.

AUDYT ŚLEDCZY I DOCHODZENIOWY NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH KOB GROUP – JAK MOŻEMY POMÓC?

W KOB GROUP mamy ogromne doświadczenie w zakresie audytu dochodzeniowego nadużyć gospodarczych. Posiadamy nie tylko wiedzę, narzędzia, ale i świetnych specjalistów, dzięki którym sprawnie, a co ważniejsze skutecznie wykrywamy nadużycia oraz projektujemy rozwiązania, które pomagają zapobiegać im w przyszłości.

AUDYTORZY KOB GROUP – WYSOKO WYSPECJALIZOWANI PROFESJONALIŚCI

Zespół audytowy to wykwalifikowane grono: audytorów, specjalistów kontroli wewnętrznej oraz emerytowanych oficerów Policji z przeszło 20 letnim doświadczeniem między innymi w Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚ KGP, Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją oraz Wydziałach Kontroli.

Stosowane w KOB GROUP metody śledcze są zawsze elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, a działania naszych specjalistów wspierane są skutecznymi i sprawdzonymi narzędziami.

AUDYTORZY KOB GROUP – WYSOKO WYSPECJALIZOWANI PROFESJONALIŚCI

  • Weryfikacja procedur finansowych.
  • Kontrola zapisów księgowych wraz ze szczegółowym badaniem dokumentacji finansowo-księgowej.
  • Weryfikacja rzeczywistego stanu aktywów i składników majątkowych.
  • Kontrola procesów zakupowych od podmiotów zewnętrznych, weryfikacja zużycia dóbr w procesach produkcyjnych oraz codziennym funkcjonowaniu organizacji.
  • Wnikliwe badanie obiegu informacji, dokumentów, aktywów wewnątrz firmy.
  • Kontrola wzajemnych relacji i powiązań osobowych w strukturze firmy, badanie powiązań zewnętrznych pracowników na stanowiskach, związanych z zakupami dla organizacji, osób odpowiedzialnych za procedury przetargowe, etc.
  • Kompleksowe zbieranie dowodów, które mogą posłużyć jako dokumentacja w procesie doprowadzenia do stanu pożądanego lub jako dowód sądowy w sprawie o nadużycia.

AUDYT DOCHODZENIOWY I ŚLEDCZY – RAPORT KOŃCOWY FINALIZUJĄCY WSPÓŁPRACĘ

Audyt dochodzeniowy i śledczy kończy się przygotowaniem obszernego raportu, w którym szczegółowo opisane zostają wszelkie wykryte nadużycia i nieprawidłowości, wliczając w to wskazanie pracowników odpowiedzialnych za straty lub wadliwie funkcjonujących procesów. 

W dalszej części raportu analitycy KOB GROUP opracowują wykaz poniesionych strat. Wszystkie informacje są zweryfikowane i opierają się na dowodach, które mogą zostać wykorzystane w sprawie sądowej przeciwko sprawcom nadużyć. 

Raport z audytu zawiera również precyzyjnie opisane rekomendacje, które uwzględniają nie tylko opis możliwości wyeliminowania bieżących (odkrytych) problemów, ale również pakiet zaleceń i wskazań na przyszłość, dzięki którym możliwe będzie zapobieganie podobnym wydarzeniom w przyszłości. Do dyspozycji zleceniodawcy pozostaje również zespół śledczych i konsultantów, gotowych rozwiać wszelkie wątpliwości i aktywnie wesprzeć proces wdrożenia sugerowanych zmian w firmie.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY