KOMPETENCJE

„Koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego” Nr: L-0248/14

„Wpis do rejestru działalności regulowanej MSWiA w zakresie usług detektywistycznych” Nr: RD-100/2014

Zaświadczenie potwierdzające „Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopień 1-4/klas SA3-SA4 wg Normy ObronnejNO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania” Nr: PZT-17429


Zaświadczenie potwierdzające „Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” Nr: POF-91546


„Licencja Detektywa” Nr: 0003607

910px-Logo_ABW

„Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE
Nr: K0013824T

„Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą NATO SECRET Nr: N0008224S

„Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET Nr: E0007624S

Zaświadczenie potwierdzające odbycie „Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców, oraz osób przewidzianych na te stanowiska” Nr: 033020K

Zaświadczenie potwierdzające odbycie „Specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych”
Nr: 643/2007

unnamed-1

Certyfikat ukończenia „Szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Nr: 66/2016

Unknown

„Certified Internal Controls Auditor” No: 12043862

toppng.com-iata-logo-vector-free-download-300x300-1

Certyfikat „Ochrony Lotnictwa Cywilnego” Nr: ASTC /M/2008/118

BSi logo

Certyfikat „Information Security Management System Auditor/Lead Auditor”
(BS ISO/IEC 27001:2005) No: PL061111-PL-2011-11-25-1532

Certyfikat „ISO 31000 Certified Risk Manager” No: PL140512-2

Certyfikat „Auditora wiodącego systemu zarządzania usługami informatycznymi wg ISO/IEC 20000” No: PL070312-6

Certyfikat „Auditora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania BS 25999” No: PL090212-5

pikw

Certyfikat „Audytora Wewnętrznego” Nr: 5584

Certyfikat ukończenia „Szkolenia z Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów”

 

Certyfikat ukończenia „Warsztatów dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka”

 

Certyfikat ukończenia „Kursu specjalista ds. ochrony informacji niejawnych”

Certyfikat ukończenia „Specjalistycznego szkolenia zawodowego dla menadżerów bezpieczeństwa korporacyjnego”

Certyfikat ukończenia „Specjalistycznego szkolenia z zakresu ochrony kontrwywiadowczej organizacji”

Certyfikat ukończenia „Specjalistycznego szkolenia z zakresu szpiegostwa gospodarczego i ochrony zasobów informacyjnych” organizacji”

logo-target-training

Certyfikat ukończenia „Kursu Pracownika Zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopień 1-4/klas SA3-SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania” Nr: 43/KNO/2014

Certyfikat ukończenia „Kursu teoretycznego i praktycznego w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia” Nr: 02/01/2014


Certyfikat ukończenia „Szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych” Nr: 1/SPI/2014

Certyfikat ukończenia „Szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa” Nr: 29/2014

ensi

Certyfikat ukończenia „Szkolenia z przygotowania do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”

Certyfikat „Znajomości przepisów o ochronie danych osobowych”

Certyfikat „Znajomości zasad zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych” Nr: 01

Certyfikat ukończenia „Szkolenia z zakresu Prawa Konkurencji”

Certyfikat ukończenia„Szkolenia z zakresu Kontroli antymonopolowej
w przedsiębiorstwie”

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY